Detayli Puan Durumu Tablosu
Doğanyol Haber - Üst
Doğanyol Haber
   
Doğanyol Haber

Arama


Gelişmiş Arama


doganyol haber- desteklediklerimiz

Rektör Adaylığını Açıkladı

29 Nisan 2016 01:24

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Haziran ayında yapılacak rektörlük seçimleri için adaylığını açıkladı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Haziran ayında yapılacak rektörlük seçimleri için adaylığını açıkladı.

Altın Kayısı Ramada Otel’de basın toplantısı düzenleyen Prof. Dr. Karabulut, üniversitelerin temel görevinin, bilimsel eğitim ve bilimsel araştırmalarla bulundukları ülkeye ve kente fayda sağlamak olduğunu belirterek “İnönü Üniversitesi’nin, yerel değerlerini koruyarak, bir dünya üniversitesi kimliğine ulaşması, dünyanın nitelikli üniversiteleri arasına girmesi yolunda hizmete talip olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 20 yıldan bu yana bilim üreten, özgün bilimsel araştırmalara ve projelere imza atan, yaşamsal önem taşıyan hizmetler üreten, toplumun talep ettiği ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci yetiştirmenin onurunu taşıyan bir öğretim üyesi olarak rektör adayı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karabulut, “Projelerimizle İnönü Üniversitesi Anadolu Medeniyeti’nin bilimsel ışığı olacaktır” diye konuştu.

“Üniversiteler bulundukları kentlerde yol gösterici olmalıdır”

Yola çıkarken, yenilikçi, özgürlükçü, eleştirel yaklaşımı dışlamayan, ulusal ve uluslararası düzeyde özgün bir akademik ekol oluşturabilen bir anlayışı benimsediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Karabulut “Üniversitelerin temel görevi, bilimsel eğitim, bilimsel araştırma, bilimsel yayın yapmak, toplumsal ilerleme için entelektüel çaba sarf etmek, tüm bunların sonucunda, rekabetçi dünya koşullarında, mensubu bulundukları ülkeye, yerleştiği kente ve bir bütün olarak insanlığa ve doğanın bileşenlerine yönelik, etik değerleri içselleştiren fayda üretmektir. Ancak, tarihsel gelişme serüveni bin yılı aşan üniversite kurumunun, günümüzde standart görevlerini yerine getirmekle yetinmesi, sıkı bir rekabetin yaşandığı evrensel akademi dünyasında söz sahibi olmasını ve üniversal düzeyde çıktı sağlayacak nitelikte kalite üretmesini mümkün kılmayacaktır. O halde; üniversitelerin temel görevlerini mükemmel bir biçimde yerine getirmesi kadar, yerleştiği kente, mensubu bulunduğu ülkeye, evrensel düzeye, 21. Yüzyılın gerektirdiği çıktıları sunabilmesi için, yol açıcı, yenilikçi, özgürlükçü, eleştirel yaklaşımı dışlamayan, bize ait değerler ile evrensel değerleri birbirini geliştiren dinamikler şeklinde konumlandıran, ulusal ve uluslararası düzeyde özgün bir akademik ekol oluşturabilen, dünya üniversiteleri ile sıkı işbirliği sağlayabilen, dünyayı okuma kabiliyetine sahip değişim yönetimini gerçekleştirebilen yönetsel pratikleri hayata geçirmesi de büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

Toplumla barışık, dinamik bir üniversite

İnönü Üniversitesinin, yerel değerleri koruyarak, bir dünya üniversitesi kimliğine kavuşturmak ve dünyanın nitelikli üniversiteleri arasına girmesini sağlamak için yola çıktıklarını ifade eden Prof. Dr. Karabulut, şunları söyledi: “ Ülkemizin hedefleriyle uyumlu olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’e önce bölgesinde, bilimsel arenada ulusal ve uluslararası düzeye çıkarılması, üniversitemizi farklı kılan dinamiklerle beslenen başarılı bir gelişme ortamı ile fikirlerinize ve önerilerinize daima açık, ulaşılabilir, yenilikçi, öğrenci dostu, toplumun tüm kesimleriyle ve kurumlarıyla barışık, başarılı, dinamik ve üretken bir İnönü Üniversitesi hedefliyorum. Üniversitemiz, çok zor koşullarda başlattığı çalışmalarını 40 yılı aşkın akademik mirası ve birikimi ile önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu vesile ile bugüne değin, üniversitemizin geliştirilmesi yolunda emek veren her kademedeki İnönü Üniversitesi mensuplarına teşekkürlerimi iletiyorum.”

Kendisinin 20 yıldan beri İnönü Üniversitesi’nde görev yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Karabulut “Üniversitemizin rekabet etme gücünü ve tercih edilebilirliğini artırmak; üniversitemizin akademik kadrolarında eşitlik, adalet ve hakkaniyet ilkeleri esas alınarak; Malatya’mız gerek yerel yönetimleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve medya ile iyi bir iletişim içinde bir yönetim anlayışı da sergilemek gerekir. Üniversitelerin yönetim anlayışı, öğretim elamanlarının ve idari personelinin, öğrencisiyle her birini ayrı bir değer olarak kabul edip demokratik bir çizgide ve huzur dolu bir çalışma ortamı oluşturmada önemli rol üstlenmektedir. Bu doğrultuda üniversiteye ilişkin çalışmaların gerçekleştirilmesinde kişisel ya da tek merkezden yürütmek yerine ilgili kurullarında yer aldığı, farklı görüş ve düşüncelerin ifade edilebildiği bir ortam oluşturulması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

“Dört yılda dört dörtlük yapalım”

“Üniversitemizi dört yılda dört dörtlük yapalım” diyen Karabulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akademik kadrosuyla, çalışanıyla, öğrencisiyle ve şehriyle bütünleşen, başarılı bir üniversite gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda; İnönü Üniversitesi’nin kurumsal ve toplumsal saygınlığı arttırılacaktır. Şeffaf, adil, yenilikçi, katılımcı ve evrensel ilkelerle uyumlu, liyakatli bir yönetim anlayışı benimsenecektir. Üniversitemizde temel bilimlerin ve disiplinler arası araştırmaların üretim ve tasarımlarına önem verilecektir. Bir arada yaşamak için gerekli olan huzur ve güven ortamı tesis edilecektir. Sanayi kuruluşlarıyla, yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve medyayla işbirliği içinde olunacaktır. Üniversitemiz tercih edilebilir bir üniversiteye dönüştürülecektir. Son olarak, bu topraklarda doğmuş ve yetişmiş, üniversitemizin eğitim-araştırma ve hizmet konularındaki sorunlarını hep birlikte çözüme ulaştırmaya inanan bir akademisyen olarak, mensubu olmaktan onur duyduğum İnönü Üniversitesi’nin yeni dönem rektör adaylarını belirleme seçiminin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, üniversitemizin oy kullanma hakkına sahip öğretim üyelerinin yanı sıra, öğretim görevlilerimize, idari personelimize ve öğrencilerimize, verdikleri destek ve teşvik edici tutumları için teşekkürlerimi sunuyorum. Daha bilinçli, ülkesini seven, insanlığın derdiyle dertlenen bir nesil yetiştirmek için gelin üniversitemizi dört yılda dört dörtlük yapalım. Beraberce çözüme ulaştırmaya inanan bir meslektaşınız olarak, İnönü Üniversitesi’nin rektörlüğüne talibim.”

“Nakil merkezleri kurulacak”


Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, rektör olması halinde yapacağı projeleri de sıraladı. Özelikle Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde yeni organ nakil merkezlerinin yanı sıra araştırma merkezleri ve enstitüler kurulmasının da planlandığı bazı projeleri şöyle:

“Eğitim Öğretim ve Klinik çalışmaların rahatlıkla yapılacağı Fakülte binalarında alt yapı yenilecek, kalitesi artırılacak. Turgut Özal Tıp Merkezi tüm birimler altyapı olarak yenilecek. Karaciğer nakilinin yanında diğer organ(Kalp, göz, kulak, yüz, kemik iliği) nakilleri teşvik edilerek alt yapı, personel ve donanım desteği verilecek “Öğrenci Dekanlığı” “kurulacak. Teknoloji transfer ofisleri aktif hale getirilecek. Girişimcilik kültürü yaygınlaştırılacak. Tematik alanlar belirlenecek. “Bilim Senatosu” kurulacak. Teknoöncüller desteklenecek. Yenilik sisteminde Üniversitemizin rolü tekrar tanımlanacak. Yeni uygulama ve araştırma merkezleri kurulacak. Disiplinlerarası araştırmalar özendirilecek ve öncelik verilecek. Akademik ve idari personelin kadro ve özlük sorunları çözülecek. Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılmaları teşvik edilecek ve finansal destekler artırılacak. Yaşlı bakım ve evde bakım hizmetleri merkezi kurulacak. Obeziteyle mücadele merkezi kurulacak. İlaç ve klinik araştırmalar enstitüsü kurulacak. Üniversite içerisinde bölge kütüphanesi kurulacak. Üniversite kampus alanında uygun bir yere sanat sokağı inşa edilecek. Endüstriyel bilgi ve değer üretimi için gerekli düzenlemeler yapılacak. Engelliler, yaşlı ve aile danışma merkezi kurulacak. AR-GE Projelerine önem verilerek desteklenecek. Maden Araştırma Merkezi ve Maden Müzesi kurulacak. Mesleki oda ve kuruluşlarının temsil edildiği Kent Senatosu kurulacak. Malatya’da faaliyet yürüten dernek ve vakıfların temsil edileceği STK Kurultayı yapılacak. Projelerimizle İnönü Üniversitesi Anadolu Medeniyetinin bilimsel ışığı olacaktır.
”

Yorum Yaz Yorum Yaz | Tavsiye Et Arkadasina Tavsiye Et | Yazdyrylabilir Sayfa  Sayfayi Yazdir | Yazdyrylabilir Sayfa  Yukari Çik

Eğitim ve Öğretim

En Çok Okunan HaberlerKredi Dosya Masraflarını Geri Alma ve ..
Alaaddin OĞUZALP
Alaaddin OĞUZALP
DİLİMİZ
Ramazan BAYRAK
Ramazan BAYRAK
Çaresizlik Öğrenilir mi?
Uğur ASLAN
Uğur ASLAN
Kayısının Donması Engellenemez mi?
Fehmi SOLMAZ
Fehmi SOLMAZ
Çanakkale Ruhu
Mustafa CONGER
Mustafa CONGER
Yangınlar ve Korunma Yolları
İbrahim GÜL
İbrahim GÜL

Anket

Yapım Aşamasında


Tüm Anketler

Yazarlık Başvurusu Günlük Gazete

Hürriyet Sabah Milliyet
Yeni ?afak Türkiye Zaman
Ak?am Gözcü Posta

Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Künye | Başvuru | Reklam | Yasal Uyarı| giyim sepeti yenilist||
Malatya Doğanyol Haber Ajansı © 2007 Tüm Hakları Saklıdır.